TRA 14, 14B en 14C

De status van deze gebieden wordt bekend gemaakt via Notam.