Baan Verbetering

Vanaf eind juli 2019  werken we aan drainage van de baan zodat we ook tijdens natte periodes onbeperkt open kunnen zijn.
Het vlieg verkeer kan hier enige hinder van ondervinden.

Fase II (Hoofdbaan) vangt aan 0p 11-11-2019.
De baan wordt dan tijdelijk verlegd naar het zuiden, het deel waar ’s zomers de zwevers gebruik van maken.
Let goed op de markeringen en evt. aanwijzingen van de havendienst.

Details worden  per Notam bekend gemaakt.

Een tijdelijke taxi kaart vindt u hier: EHHO temp taxi chart 0120